5000 kont za 50%

Obowiązuje: 22.05.2017 - 31.12.2017

Status: Nieaktywny


1. Organizatorem promocji jest firma ADMIN.NET.PL S.C z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198.
2. Podstawą określającą warunki promocji "5000 kont za 50%" (zwaną dalej Promocja) jest tylko i wyłącznie poniższy regulamin promocji. Bezpośredni link do regulaminu promocji: https://www.mydevil.net/regulaminy,17.html.
3. Interpretacja, wykładnia regulaminu należy tylko i wyłącznie do organizatora promocji.
4. Promocja trwa od 22.05.2017 godziny 23:59 do uruchomienia 5000 nowych kont na zasadach promocyjnych lub do 2017-12-31 godziny 23:59.
5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.
6. Przedłużenie konta uprzednio zakupionego w promocji odbywa się po pełnej cenie z aktualnej w danym terminie oferty.
7. Promocja może być łączona z kodami promocyjnymi lub kodami polecającymi ale nie może być łączona z programem lojalnościowym.
8. Opłata za uruchomienie konta testowego nie podlega promocji.
9. Z promocji można skorzystać tylko i wyłącznie opłacając zamówione przedłużenia lub zamówienie nowego konta hostingowego (z wyłączeniem kont MDmini, MDstandard oraz MDmaxi) lub VPN MyDevil.net  przy pomocy przelewu bankowego, PayPal lub płatności online (PayU) na okres 1 lub 6 lub 12 miesięcy. Aby skorzystać z promocji opłacenie zamówienia należy zainicjować poprzez panel płatności platnosci.admin.net.pl. Zamówienie nowych kont hostingowych  VPN (lub przedłużeń kont hostingowych zakupionych na okres testowy)  na warunkach promocyjnych musi zostać opłacone do 2017-12-31 godziny 23:59. Zamówione przedłużenia istniejących kont hostingowych, VPN (bez przedłużeń kont hostingowych zakupionych na okres testowy)  na warunkach promocyjnych musi zostać opłacone do 2017-05-30 godziny 23:59.
W przypadku otrzymania zapłaty (w kwocie promocyjnej) po wskazanych terminach zamówienie nie będzie uznane, a wpłata zostanie cofnięta.
10. Konta zakupione, przedłużone w ramach promocji podlegają tak jak wszystkie inne konta regulaminowi: http://www.mydevil.net/regulaminy,5.html.
11. Opłaty za konta w promocji podane są w systemie płatności (dostępnym pod adresem https://platnosci.admin.net.pl/) pod normalnymi (przekreślonymi) cenami oraz na stronie http://www.mydevil.net/oferta.html i stanowią one 50% dotychczasowej ceny.
12. Promocja nie obejmuje innych usług niż konta hostingowe oraz VPN MyDevil.
13. W ramach promocji dla nowych Klientów oferowana jest bezpłatna migracja stron oraz poczty z dotychczasowego hostingu (z jednego konta hostingowego) na konto hostingowe MyDevil.net w przypadku wykupienia w ramach promocji konta hostingowego MyDevil.net w ograniczonym okresie 2017-05-16 godziny 23:59 do 2017-05-30 23:59 (liczy się data złożenia zamówienia łącznie z datą zaksięgowania wpłaty na PayPal należącym do ADMIN.NET.PL S.C. lub zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym, lub koncie PayU należącym do ADMIN.NET.PL S.C).
a). Migracja stron następuje według kolejności otrzymania zgłoszeń od Klientów, w przypadku zainteresowania migracją strony/stron opartej o inną technologię niż PHP 5.6/7.0/7.1 lubHTML klient zobowiązany jest uprzednio skontaktować się z pomocą hostingu MyDevil.net poprzez e-mail pomoc@mydevil.net w celu uzgodnienia możliwości migracji przed zakupem usługi.
b). Klient jest zobowiązany przekazać dane niezbędne do migracji strony/stron w ciągu maksymalnie 24h od otrzymania danych dostępowych do usługi.
c). Klient zobowiązany jest po wykonaniu migracji przez administrację hostingu MyDevil.net w ciągu 48h (liczy się godzina wysłania mail przez administrację MyDevil.net o zakończeniu migracji na adres e-mail podany przy rejestracji konta w panelu płatności platnosci.admin.net.pl) potwierdzić jej prawidłowość, brak otrzymania potwierdzenia w wskazanym czasie oznacza akceptację efektu wykonanej migracji. Klient zobowiązuje się utrzymać działanie konta na serwerze z którego jest wykonywana migracja do czasu wysłania potwierdzenia administracji hostingu MyDevil.net o prawidłowym wykonaniu migracji.
d). W przypadku braku akceptacji efektów wykonanej migracji jak i przypadku braku możliwości wykonania migracji strony (w tym również po spełnieniu wymogów punktu 13a) firma ADMIN.NET.PL S.C. zobowiązuje się do zaproponowania Klientowi obniżenia jednorazowo ceny usługi o 20%. W przypadku braku przyjęcia rozwiązania przez Klienta zamówienie zostanie anulowane a wpłata zwrócona kanałem przez który została wykonana. Obniżenie jednorazowo ceny usługi o 20% lub anulowanie zamówienia wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta związane z wykonanymi operacjami jak i jej efektami.
14. Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny.

Zasubskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z nowościami.
logo Atman
logo Etop
logo PayU
logo PayPal
logo Nginx
logo Passenger
logo Python
logo Django
logo FreeBSD
logo MySQL
logo OpenZFS
logo Git