Status usług / nowości

Promocja, nowa ochrona przed atakami i opcja usunięcia klucza DKIM

6 sierpnia 2023 23:09

Promocja "Połowa wakacji 2023"

Ogłaszamy naszą najnowszą promocję: "Połowa wakacji 2023", dedykowaną zarówno naszym obecnym, jak i przyszłym użytkownikom MyDevil.net. Teraz masz okazję skorzystać z naszych usług hostingowych MD1, MD2, MD3 i MD4 w obniżonych cenach aż o 40%!

Promocja rozpoczyna się 6 sierpnia 2023 roku o godzinie 23:00.

Promocja obejmuje nie tylko nowe konta hostingowe, ale także przedłużenia istniejących. Co więcej, możesz łączyć ją z naszymi kodami polecającymi oraz innymi promocjami. Promocja dla nowych kont trwa do 31 sierpnia 2023 roku, do godziny 23:59 lub do momentu osiągnięcia limitu 5000 nowych kont hostingowych.

Nasi wierni klienci również mają powód do uśmiechu! Do 14 sierpnia 2023 roku, do godziny 23:59, mogą skorzystać z promocji na odnowienia istniejących kont hostingowych MD1, MD2, MD3 i MD4 (promocja na odnowienia nie łączy się z programem lojalnościowym).

Chcielibyśmy Cię także zachęcić do dzielenia się swoimi kodami polecającymi ze znajomymi, którzy jeszcze nie korzystają z usług MyDevil.net.

Regulamin promocji:

https://www.mydevil.net/regulaminy-i-dokumenty,53.html


Nowa ochrona przed atakami webowymi

Udostępniliśmy możliwość dodatkowej ochrony przed atakami na strony WWW opartej o blacklisty. Od teraz można łatwo zablokować dostęp dla wybranej domeny z oznaczonych adresów IP jako używane do przeprowadzania ataków.

Dostępnych jest pięć poziomów bezpieczeństwa:
- Poziom 0: ochrona wyłączona;
- Poziom 1: grupa adresów IP, które dokonywały wielu potwierdzonych ataków;
- Poziom 2: adresy IP znajdują się na wielu listach - są potwierdzone jako niebezpieczne;
- Poziom 3: adresy IP znajdują się na mniejszej ilości list - poziom ten może powodować problemy z dostępem do strony z ISP o złej reputacji;
- Poziom 4: blokowany jest dostęp do całych klas ISP o złej reputacji lub całych rejonów geograficznych - poziom ten zapewnia najlepszą ochronę, ale może powodować problemy z dostępem do strony.

Poziom 1 jest domyślny dla wszystkich stron. Zmiana opcji jest dostępna z poziomu panelu DevilWEB:
Strony WWW (WWW Websites) ➡ Szczegóły (Details) ➡ Czarna lista (Blacklist) ➡ należy wybrać poziom ochrony oraz zapisać zmiany przyciskiem Zapisz zmiany (Save changes).

lub po zalogowaniu się na SSH:
devil www options <DOMENA> blacklist <POZIOM>

Gdzie:
DOMENA oznacza domenę WWW
POZIOM oznacza ochronę dostępu do strony przy pomocy wybranej czarnej listy, akceptowane wartości: 0, 1, 2, 3, 4.

Listy aktualizowane są raz dziennie.


Opcja usunięcia klucza DKIM

Udostępniliśmy możliwość wyłączenia DKIM (usunięcie klucza) dla domeny pocztowej wykorzystującej ten mechanizm. Aby usunąć klucz DKIM należy w panelu DevilWEB przejść do: Poczta (E-mail) ➡ DKIM przy wybranej domenie ➡ wybrać opcję: Usuń klucz DKIM (Unsign domain)

Lub z poziomu SSH wykonać następujące polecenie:
devil mail dkim unsign <DOMENA>
gdzie DOMENA jest adresem, z którego ma zostać usunięty klucz DKIM.

Zobacz komentarze (14)


~admin, Nowości

Aktualizacja systemu i PHP 8.1 domyślną wersją

11 lipca 2023 21:31

Harmonogram aktualizacji

Serwery będą aktualizowane partiami - oto informacja, w którym dniu odbędą się prace na wybranych serwerach:

- 02.08.2023 01:00: s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s13, s14, s15, s16, s17, s18, s19, s20;
- 03.08.2023 01:00: s21, s22, s23, s24, s25, s26, s27, s28, s29, s30, s31, s32, s33, s34, s35, s36, s37, s38, s39, s40;
- 04.08.2023 01:00: s41, s42, s43, s44, s45, s46, s47, s48, s49, s50, s51, s52, s53, s54, s55, s56, s57, s58, s59, s60;

Wykonany zostanie również restart systemu - prosimy upewnić się, że wszystkie aplikacje, które mają uruchomić się automatycznie po restarcie są dodane do zadań cron.

Aplikacje uruchomione przez użytkowników ze względu na aktualizacje w systemie mogą wymagać ponownej kompilacji lub rekonfiguracji.

Przerwa w działaniu usług może wynieść do czterech godzin. Za utrudnienia przepraszamy.


PHP

WAŻNA ZMIANA DOTYCZĄCA PHP: PHP 8.1 zostanie domyślną wersją.
Aby pozostawić PHP 7.3 dla już działających stron należy dodać do pliku .htaccess (w przypadku braku pliku należy go utworzyć):

AddType application/x-httpd-php73 .php

Dla operacji wykonywanych z poziomu SSH będzie konieczne użycie polecenia php73.


Python

Po aktualizacji nową domyślną wersją Python będzie wersja 3.10. Wsparcie dla wersji 3.6 zostanie usunięte.
Dostępne wersje po aktualizacji: Python 2.7, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (domyślne), 3.11.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania wystąpi problem z działaniem lub uruchomieniem aplikacji Python (ze względu na zmiany wersji systemowych bibliotek) to będzie oznaczać, że mogą one wymagać rekonfiguracji. Logi błędów dla aplikacji webowych znajdują się w katalogu ~/domains/NAZWA_DOMENY/logs/error.log - proponujemy zapoznać się z nimi w razie wystąpienia problemu.

Jeżeli nadal używasz Python 2.7: rozważ przejście na Python 3. Nowe wersje Virtualenv nie obsługują już Python 2.7 i aby nadal go używać musisz skorzystać ze starszej wersji Virtualenv (na przykład poprzez wydanie polecenia pip install virtualenv==20.21.1 - Virtualenv zostanie podmieniony na starszą wersję obsługującą Python 2.7).


Node.js i Deno

Pojawi się nowa wersja Node.js: v20. Nową wersją domyślną zostanie Node.js v16.
Node.js w wersji v10 zostanie usunięte, a Node.js v12 działać będzie tylko z managerem pakietów yarn (npm nie obsługuje już Node.js v12; yarn dostępne pod poleceniem yarn12)
Dostępne wersje po aktualizacji: Node.js v12 (tylko yarn), v14, v16 (domyślne), v18 oraz v20.
Deno zostanie zaktualizowane do 1.34.3.

Prosimy upewnić się, że uruchomione aplikacje są kompatybilne z nowszymi wersjami Node.js.

Aplikacje Node.js mogą wymagać rekonfiguracji po aktualizacji systemu.

Jeżeli po aktualizacji wystąpi problem z działaniem lub uruchomieniem aplikacji Node.js to będzie oznaczać, że mogą one wymagać rekonfiguracji. Logi błędów dla aplikacji webowych znajdują się w katalogu ~/domains/NAZWA_DOMENY/logs/error.log - proponujemy zapoznać się z nimi w razie wystąpienia problemu.


Ruby

Gemy mogą wymagać przebudowania ze względu na zmiany wersji systemowych bibliotek - bez tego aplikacje oparte o Ruby/Ruby on Rails mogą nie zadziałać prawidłowo po aktualizacji (dotyczy to również m.in. Redmine). W przypadku starszych aplikacji opartych o Ruby może być wymagana ich modyfikacja i dostosowanie do nowych wersji oprogramowania.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania wystąpi problem z działaniem lub uruchomieniem aplikacji Ruby to będzie oznaczać, że mogą one wymagać rekonfiguracji. Logi błędów dla aplikacji webowych znajdują się w katalogu ~/domains/NAZWA_DOMENY/logs/error.log - proponujemy zapoznać się z nimi w razie wystąpienia problemu.


Java

Zostanie zakończone wsparcie dla Java 12, 13 oraz 14.
Java 11 zostanie nową wersją domyślną.
Dostępne wersje po aktualizacji: Java 8 (1.8), 11 (domyślne), 15, 16, 17, 18, 19.W razie problemów prosimy o skontaktowanie się z nami bezpośrednio poprzez system ticketów dostępny w panelu płatności lub na adres e-mail: pomoc@mydevil.net po uprzedniej analizie problemu z pliku error.log.

Wiadomość e-mail musi zostać wysłana z adresu kontaktowego dla usługi (w panelu płatności można dodać techniczne adresy kontaktowe) oraz zawierać jak najwięcej informacji o problemie (jakiej aplikacji lub strony WWW dotyczy problem).

Zobacz komentarze (8)


~admin, Techniczne

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla panelu płatności

19 czerwca 2023 23:37

Informujemy, że dla panelu płatności na stronie platnosci.admin.net.pl została wprowadzona możliwość logowania za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). Aby aktywować 2FA, prosimy przejść do sekcji "Ustawienia konta" i wybrać opcję "Uwierzytelnianie dwuskładnikowe". Bezpośredni link do tej sekcji znajduje się pod adresem: https://platnosci.admin.net.pl/account/2fa/. Przypominamy o możliwości aktywacji 2FA dla panelu konta hostingowego i jednocześnie SSH/SFTP.
Informacje na temat włączenia i wyłączenia logowania dwuskładnikowego do panelu płatności znajdują się na stronie pomocy:
https://wiki.mydevil.net/Uwierzytelnianie_dwusk%C5%82adnikowe#Panel_p.C5.82atno.C5.9Bci

Zobacz komentarze (4)


~admin, Techniczne

PostgreSQL 14

15 czerwca 2023 22:59
Dnia 30.06.2023 o godzinie 00:30 na serwerach MyDevil.net zostanie przeprowadzona aktualizacja PostgreSQL z wersji 11 do 14.
Przerwy w działaniu serwera PostgreSQL mogą występować do godziny 02:00.
Zalecamy odpowiednie przygotowanie aplikacji przed zmianą oprogramowania.

Jeśli korzystasz z PostgreSQL w aplikacjach takich jak Python, Node.js, Ruby, po aktualizacji może być konieczna przebudowa aplikacji oraz aktualizacja modułów.
Zachęcamy do dokonania tych niezbędnych kroków, aby zapewnić płynne funkcjonowanie po zmianie wersji.

Oto szybki przegląd niektórych kluczowych udoskonaleń nowej wersji:

  • Poprawki wydajnościowe: szybsze sortowanie, zoptymalizowane partycjonowanie i ulepszone planowanie zapytań.
  • Lepsze indeksowanie: wprowadzono indeksy pokrywające dla poprawy wydajności zapytań.
  • Uproszczone zarządzanie danymi: nowe polecenia SQL i udoskonalenia ułatwiające manipulację danymi.
  • Udoskonalenia JSONB: szybsze i bardziej efektywne indeksowanie danych JSON.
  • Udoskonalenia w zakresie rozwoju aplikacji: rozszerzone wsparcie dla SQL/JSON, poprawiona wydajność procedur składowanych oraz zwiększona kompatybilność z innymi bazami danych SQL.

i wiele więcej!

Zobacz komentarze (5)


~admin, Techniczne

Kody promocyjne na Dzień Dziecka

31 maja 2023 23:23

Świętujmy razem Dzień Dziecka z kodami promocyjnymi na konta hostingowe.
Tylko teraz możesz skorzystać z kodów promocyjnych, które zapewnią Ci zniżkę na nowe i przedłużane konta hostingowe.

Kod promocyjny na nowe konta hostingowe:
Kod: DZIENDZIECKA30
Rabat: 30%
Warunki: Kod łączy się z kodami polecającymi, dzięki czemu możesz otrzymać jeszcze większe korzyści za polecenie naszych usług innym osobom.
Limit: 500 wykorzystań
Ważność: Promocja trwa do 00:01 2 czerwca 2023.

Kod promocyjny na przedłużane konta hostingowe:
Kod: DZIENDZIECKA15
Rabat: 15%
Warunki: Kod łączy się z naszym programem lojalnościowym.
Limit: 500 wykorzystań
Ważność: Promocja trwa do 00:01 2 czerwca 2023.


Chcesz skorzystać z naszej promocji z okazji Dnia Dziecka? Podczas składania zamówienia w panelu platnosci.admin.net.pl, wprowadź odpowiedni kod promocyjny w polu "Kod promocyjny". Pamiętaj, że liczba kodów jest ograniczona do 500, więc nie zwlekaj ze skorzystaniem z promocji!

Zobacz komentarze (11)


~admin, Informacje


Strona 3 / 47

Zasubskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na swój adres e-mail, zapisz się na naszą listę subskrybentów! Wystarczy podać swój adres w poniższym formularzu.

Zasubskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z nowościami.
logo Atman
logo Etop
logo PayU
logo PayPal
logo Nginx
logo Passenger
logo Python
logo Django
logo FreeBSD
logo MySQL
logo OpenZFS
logo Git